Izolacijom tavanice smanjite gubitke toplote od 10% do 15%.

Gubici toplote kroz tavanicu, ukoliko ona nije toplotno izolovana, su značajni i mogu iznositi od 20-30% od ukupnih gubitaka. Tavanica se jednostavno može izolovati postavljanjem mineralne vune debljine 10-15 cm na slobodnu površinu tavanice.

Na ovaj način se gubici toplote kroz tavanicu mogu dva puta smanjiti. Ukupni gubici toplote se mogu smanjiti za 10-15% ili 100-150 KM godišnje.

Trošak postavljanja izolacije na tavanicu za prosječnu kuću je 800-1.000 KM.