Izolacijom tavanice smanjite gubitke toplote od 10% do 15%.

Gubici toplote kroz tavanicu, ukoliko ona nije toplotno izolovana, mogu iznositi od 20-30% od ukupnih gubitaka (što zgrada ima više spratova, to je učešće gubitaka kroz tavanicu manje). Tavanica se jednostavno može izolovati postavljanjem mineralne vune debljine 10-15 cm na slobodnu površinu tavanice.

Na ovaj način se ukupni gubici toplote, za zgradu opisanu u savjetu 1., mogu smanjiti za 10-15%. Ova mjera je veoma isplativa, obzirom da je povrat investicije oko 5 godina.