Koristite manje papira i printajte dvostrano.

Štampanje, fotokopiranje i faksiranje troše energiju.

Češće koristite elektronsku poštu - brže je, jeftinije i povoljnije za okoliš. Također, koristite reciklirani papir i printajte dvostrano kad god je to moguće.

Za proizvodnju jednog kilograma papira potrebno je potrošiti 260 litara čiste vode i 4,10 kWh električne energije. Za proizvodnju jednake količine papira, od starog papira, potroši se 180 litara vode, 2,75 kWh električne energije i niti jedno stablo!