Koristite pelet i vratite investiciju za nabavku nove opreme za 5 godina.

Stari kotao, obično, ima velike gubitke energije, jer nije opremljen savremenom opremom za regulaciju rada, pa je opravdano razmotriti zamjenu postojećeg kotla sa novim. Savremeni kotlovi na čvrste energente, kao što je npr. pelet, imaju stepen efikasnosti preko 90% (to znači da se preko 90% energije iz energenta pretvori u korisnu toplotu). Efikasnost starih kotlova je oko 70%, pa i manje usljed starosti i neodržavanja.

Novi kotlovi donose i dodatne uštede, jer imaju mogućnost fine regulacije (automatsko paljenje - gašenje, izbjegavanje pregrijavanja i sl.). U konačnici, uštede u potrošnji energije su preko 30%, a novčane uštede uveliko zavise od tipa energenta koje je koristio stari kotao i tipa energenta koje koristi novi kotao.

Posljednjih godina najskuplji energent je “ekstra lako” lož ulje, zatim ukapljeni naftni plin, pa prirodni gas. Najjeftinija je energija u uglju i biomasi. Korištenje uglja ima niz nedostataka (zagađivanje, ručno loženje i dr.). Kada se na vrijeme nabavlja, drvni pelet može da donese značajne uštede. Ukoliko se prelazi sa lož ulja na pelet, investicija u novu opremu se vrati za period do 5 godina. Investicija u kotao na pelet sa svom pratećom opremom, za zgradu opisanu u mjeri 1, iznosi oko 50.000 KM.