Osigurajte značajne uštede regulacijom grijanja i hlađenja.

Kako biste uštedili značajna sredstva na grijanju i hlađenju u javnim zgradama, ključno je usklađivanje rada ovih sistema sa periodima korištenja zgrada., što znači da se sistemi stavljaju u funkciju i gase na vrijeme.

Većina javnih zgrada se ne koristi tokom vikenda, a mnoge su u funkciji samo radnim danima do 16:00 sati, stoga, obično je potrebno nekoliko sati prije početka korištenja zgrade upaliti kotlove, a isto tako, isključiti ih par sati prije završetka radnog vremena.Ovi periodi su orijentacioni i zavise od trenutne vanjske temperature i materijalizacije objekta.

Objektima koji su građeni od materijala koji imaju relativno mali toplotni kapacitet (lagani materijali bez toplotne izolacije) treba manje vremena da se zagriju, ali se brže hlade. Zgrade koje se griju na daljinska grijanja trebaju preći na plaćanje grijanja po potrošnji, za šta je potrebno instalirati mjerilo potrošnje toplote (kalorimetar). Ovom mjerom mogu se smanjiti troškovi i do 30%. Za referentnu zgradu to znači da godišnje uštede mogu biti oko 10.000 KM.

SAVJET PLUS

Na južnoj strani zgrade zasadite bjelogorično drvo. Ono će svojom krošnjom ljeti sprečavati pregrijavanje zgrade, a zimi kad padne lišće neće sprečavati upad Sunčevih zraka u prostoriju.