Ostvarite značajne uštede pažljivim odabirom električnih uređaja.

Prilikom nabavke električnih aparata obratite pažnju na njihov energetski razred. Televizor može trošiti 200 Wh, ali i 30 Wh energije svaki sat. Slično je i sa računarima, kao i ostalim električnim uređajima.

Visokim troškovima električne energije doprinosi istovremeno korištenje više uređaja (na primjer kuhala za vodu u jutarnjem periodu kad svi pripremaju kafu).

Oznaka energetskog razreda je potvrda energetske efikasnosti električnog uređaja, pri čemu se uređaji standardno dijele na sedam razreda energetske efikasnosti označenih slovima od A+++ do D, gdje grupu A+++ čine energetski najefikasniji uređaji. Energetski efikasniji uređaji troše manje energije za jednako obavljanje istog rada.

Uređaj i rasvjetna tijela energetskog razreda A++ troše i do 80% manje energije od istih uređaja energetskog razreda D!

SAVJET PLUS

Nakon korištenja, isključite rasvjetna tijela i električne uređaje (jer troše električnu energiju i u stand by modu).