Smanjite potrošnju energije reciklažom otpada.

Reciklaža otpada smanjuje potrošnju energije i čuva prirodne resurse.

Reciklaža ima puni smisao ako se otpad razdvaja na početku. Odvajajte različite vrste otpada koje nastaju u Vašem uredu. Uredske zgrade koriste velike količine papira, koje se lako i efikasno mogu odvojiti i reciklirati. Promovišite tu ideju na nivou organizacije. Promovišite nabavku proizvoda koji su dobijeni recikliranjem.