Smanjite troškove za energente regulacijom termostatskih ventila.

Centralna regulacija grijanja ne može dati maksimalne uštede, zbog različite orijentacije pojedinih prostorija i različitih unutrašnjih priliva toplote. Kako bi se riješio ovaj problem, potrebno je ugraditi termostatske ventile na radijatore, koji će osigurati podešavanje temperature grijanja u svakoj prostoriji pojedinačno.

To se posebno odnosi na prostorije na osunčanoj strani zgrade, jer u toku sezone grijanja može doći do pregrijavanja tih prostorija. Ugradnjom termostatskih ventila sprečava se pregrijavanje, a omogućava bolje grijanje prostorija koje su na sjevernoj strani tj. onih koje imaju manji priliv Sunčevog zračenja.

Domar treba da povremeno, najmanje jednom mjesečno u toku sezone grijanja, izvrši pregled svih grijnih tijela, te provjeri da li adekvatno rade i, po potrebi, izvrši njihovo odzračivanje. Ukoliko se uoči neadekvatan rad većeg broja grijnih tijela, potrebno je angažovati firmu koja će izvršiti balansiranje sistema grijanja.