Termoizolacijom fasade smanjite troškove za grijanje i do 25%. 

Preko 30% toplote za grijanje izgubi se preko vanjskih zidova. Postavljanjem toplotne izolacije na fasadu kuće,  moguće ih je smanjiti do 80%, a troškove za grijanje do 25%.

Za kuću koja ima troškove za energent za grijanje oko 1.500 KM (200 m2 korisne površine), izolacijom fasade postižu se uštede od oko 370 KM godišnje. Osim toga toplotna izolacija poboljšava komfor i u ljetnom periodu.

Trošak izolacije fasade za takvu kuću iznosi oko 10.000 KM. Pored dugoročne isplativosti investicije treba uzeti u obzir i to da toplotna izolacija omogućava znatno bolji ugođaj stanovanja.