Uštedite i poboljšajte komfor primjenom toplotne izolacije fasade.

Preko 20% gubitaka toplote se dešava preko vanjskih zidova. Izolacijom zidova možete ostvariti finansijske uštede i do 30%, a ujedno imaćete stalnu temperaturu i ugodnost u stanu i zimi i ljeti.

Za stan koja ima troškove za energent za grijanje oko 700 KM (60 m2 korisne površine), izolacijom fasade postižu se uštede do 280 KM godišnje. Ova mjera osim toga poboljšava uslove boravka i u ljetnom periodu.

Najveći problem ove mjere na nivou jedne zgrade jeste dogovor svih stanara da se utopli fasada. Ukoliko Vaš susjed nije utoplio fasadu efekti Vaše toplotne izolacije mogu biti dva puta manji.