Uštedite u prosjeku 300 KM na grijanje vode, korištenjem energije putem solarnih kolektora.

Posebno se značajne uštede ostvaruju u slučaju korištenja solarnih kolektora za pripremu tople potrošne vode, jer se toplota koristi tokom čitave godine (za razliku od korištenja za grijanje).

Uštede koje se ostvaruju za domaćinstvo sa 4 člana na troškovima za grijanje sanitarne vode iznose skoro 300 KM godišnje, a kompletna investicija je oko 2.500 KM.