Zagrijavanjem vode putem solarnih kolektora, smanjite mjesečne troškove za energiju.

Solarna energija, koja se prikuplja putem solarnih kolektora, može se koristiti za grijanje potrošne tople vode (sanitarne vode), te kao podrška sistemu grijanja, čime se ostvaruju značajne uštede. Pored kolektora, ova mjera uključuje kombinirani spremnik tople vode, u kojem se, u slučaju pada temperature, aktivira konvencionalni grijač .

Ovom mjerom najveće uštede mogu se ostvariti u bolnicama, jer su one relativno veliki potrošač sanitarne vode. Uštede koje se ostvaruju u bolnicama iznose oko 50 KM godišnje po bolesničkom krevetu. To znači da su uštede za jednu bolnicu koja ima 500 bolesničkih kreveta oko 25.000 KM godišnje.

Ukupni troškovi za energente (grijanje, sanitarna voda i vešeraj) u takvoj bolnici iznose nekoliko stotina hiljada KM godišnje. Investicija u ovu mjeru iznosi oko 100.000 KM.