O projektu

Od 2013. godine, projekt Zeleni ekonomski razvoj (GED), finansira Vlada Švedske, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, entitetskim ministarstvima za energiju, kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave te drugim partnerima. 

 

Projekt Zeleni ekonomski razvoj doprinosi uspostavi održivog sistema upravljanja energijom / energetskog menadžmenta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, sa ciljem smanjenja emisija štetnih gasova, unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata  i sistema javne rasvjete, te reinvestiranja ostvarenih finansijskih ušteda. Projekat obuhvata i aktivnosti vezane za obnovljive izvore energije.

 

Projektne aktivnosti su u skladu sa smjernicama Evropske unije (Direktiva energetskih usluga, EPBD direktiva) poveznice na Energy Service Directive, EPBD Directive i Ugovorom o uspostavljanju Energetske zajednice, kao i obavezom Bosne i Hercegovine da izvještava o trenutnoj potrošnji energije i energetskim uštedama u skladu sa Akcionim planovima energetske efikasnosti.

 

Osnovni ciljevi projekta su:

 • smanjenje troškova javnih sredstava na potrošnju energije i vode (povećanjem energetske efikasnosti i korištenjem obnovljivih izvora energije), i
 • kreiranje povoljnog ambijenta za ulaganje u infrastrukturne mjere energetske efikasnosti, uz istovremeno kreiranje „zelenih radnih mjesta“.

Pored uspostave održivog sistema upravljanja energijom / energetskog menadžmenta, projekat će doprinijeti da se donesu odluke o ulaganjima kako bi se smanjilo siromaštvo i  kreirale prilike za zapošljavanje.

 

U periodu od 2013. do 2019. godine, kroz Projekat je ostvareno sljedeće:

 • u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine institucionalizacija upravljanja energijom / energetskog menadžmenta uvedena je u osam (8) kantona, a odluka o obaveznom unosu podataka o potrošnji u Informacioni sistem za upravljanje energijom (EMIS) usvojena u šest (6) kantona,
 • u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, institucionalizacija se provodi na nivou resornih ministarstava, te je do sada provedena sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
 • preko 2000 osoba obučeno za samostalno korištenje EMIS sistema,
 • od 2016. godine uspostavljen Revolving fond za projekte energetske efikasnosti javnih objekata, malih i srednjih preduzeća i poboljšanja energetske efikasnosti u sistemima javne rasvjete u okviru Fonda za zaštitu okoliša FBiH, te su pripremljeni interni akti za operacionalizaciju Revolving Fonda u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske,
 • povećana svijest javnosti o energetskoj efikasnosti, smanjenju emisija stakleničkih gasova i obnovljivih izvora energije,
 • u svrhu identifikacije najefikasnijih mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, provedeno više od 300 detaljnih energetskih pregleda javnih objekata,
 • izvršena modernizacija sistema javne rasvjete u opštinama Maglaj, Živinice, Bihać, Donji Vakuf, Ljubuški, Široki Brijeg i Banja Luka.
 • preko 67.000 osoba prisustvovalo zabavno-edukativnim događajima i radionicama.

Infrastrukturne mjere poboljšanja energetske efikasnosti na 233 javna objekta i 13 sistema javne rasvjete doprinijeti će:

 • uštedama u javnim budžetima od preko 5.5 miliona KM godišnje,
 • smanjenju potrošnje energije u prosjeku za 59 posto,
 • kreiranju preko 2.090 zelenih poslova,
 • smanjenju emisije CO2 za oko 14.500 tona godišnje,
 • poboljšanju uslova rada i boravka za preko 150.000 korisnika/ca.

Aktivnosti

Ciljevi održivog razvoja

Projekat doprinosi realizaciji 6 od 17 globalnih Ciljeva održivog razvoja
koji podržavaju Program održivog razvoja do 2030. godine.
To uključuje ciljeve 1, 7, 8, 9 ,12 i 13.

1

Svijet bez siromaštva

7

Pristupačna energija iz čistih izvora

8

Dostojanstven rad i ekonomski rast

9

Industrija, inovacije i infrastruktura

12

Odgovorna potrošnja i proizvodnja

13

Očuvanje klime