Green Economic Development / Zeleni ekonomski razvoj

Projekt finansira Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, entitetskim ministarstvima za energiju, kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave te drugim partnerima. Projekt ima za cilj stvoriti uslove za investicije u projekte energetske efikasnosti, povećati broj ”zelenih radnih mjesta“, te doprinijeti razvoju tržišta, što vodi ka privrednom razvoju.

Čime se projekat bavi?

Iz perspektive potrošnje energije, Bosna i Hercegovina je okarakterizirana kao država sa veoma visokom neefikasnošću unutar stambenog, javnog, industrijskog i uslužnog sektora. Istovremeno, Bosna i Hercegovina posjeduje jedan od najznačajnijih potencijala za očuvanje energije u regiji i mogla bi srednjoročno utemeljiti svoj daljnji ekonomski razvoj, kao i kreiranje novih radnih mjesta, na osnovu poboljšanja mjera energetske efikasnosti u privatnom i javnom sektoru.

Pregled lokacija 229 energetski efikasnih javnih zgrada

Navedene oznake i prezentacija materijala na ovoj mapi ne predstavljaju bilo kakvo mišljenje ili stav Ujedinjenih nacija ili UNDP-a o pravnom statusu bilo koje zemlje, teritorije, grada ili područja ili njezinih vlasti, ili po pitanju obilježavanja granica. Na mapi su označeni gradovi u kojima su realizirani radovi poboljšanja energetske efikasnosti.

Ključne aktivnosti

Projekat Zeleni ekonomski razvoj ima za cilj institucionalizaciju aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini, kroz sljedeće aktivnosti:

Institucionalizacija energetskog menadžmenta

Jačanje kapaciteta

Zakonodavni okvir i finansijski mehanizmi

Infrastrukturne mjere

Podizanje svijesti javnosti

OIE za domaćinstva bez pristupa električnoj energiji

Kako biti energetski efikasan?

Kontaktirajte nas

Zmaja od Bosne b.b.

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina


Tel: +387 (33) 293 400

Fax: +387 (33) 552 330

E-mail: registry.ba@undp.org