Šansa za opstanak

Author: Sanjin Sahmanovic
Sep 21, 2020
6
Priča o udruživanju ljudi radi unapređenja životne sredine i razvoja potencijala u turizmu i poljoprivredi, te opstanku na vlastitom ognjištu
Nakon ove nepredvidive situacije sa virusom otvara se mogućnost stvaranja nove vrijednosti poput priče o upravo pokrenutom Eko Hub-u, koji će djelovati na području Jablanice, Konjica i Trebinja. Projekt ozelenjavanja prostora koji provode CERD, UG Nešto više, te UG Maglaj-Fojničani sa šest drugih partnera, u urbanim sredinama polako zaživljava, mada ovim putem kako ističe koordinator za Hercegovinu Maid Maksumić žele uvezati i potaknuti širu populaciju na proizvodnju i sadnju u urbanim, ali i ruralnim predjelima koji su dosta napuštena i nisu dovoljno iskorištena.

Iz koordinacijskog tijela nadaju se održivosti o kojoj već godinama svjedoče sami, koristeći organsku poljoprivredu uz nastojanje da distribuiraju sezonsko voće i povrće na adrese korisnika što ne stižu pokriti zbog svih obaveza. Uz to ovim pristupom nastoje se pokriti potrebe za zdravim lokalnom namirnicama uz uštedu. Ovakav pristup otvara moućnost samostalnijeg odabira namirnica koje su kvalitetnije, dolaze sa domaćih plantaža i rasada što je i cilj ovog pristupa kako navodi koordinator Maksumić. Do sada imaju više prijava nego su očekivali pokriti ovom idejom.
Zaista je vrijeme da priče o tzv. porastu tj. gužvama i zagađenju usmjerimo u planove za bolju i efikasniju iskoristivost resursa. Ove godine po svemu sudeći najveći porast nadajmo se ne u pogrešnom smislu, imati planinski, ruralni, i drugi oblici turizma vezani za prirodne i druge ljepote koje ne manjkaju u našoj zemlji, niti u okruženju. Ukoliko u ovome ne vidimo šansu za razvoj resursa, poljoprivrede, prirodnih i zaštićenih lokaliteta na potpuno nov način uz dodatna ulaganja, ekonomija će stagnirati.

Općenito zanemarene oblasti eko, ruralnih, prirodnih potencijala koji do sada obično posjećuju domaći turisti te ih po običaju zagađuju, ukoliko ne okrenemo pristup i sistematično se predstavimo međunarodnim turooperatorima i gostima, koji će sigurno znati cijeniti netaknutu prirodu od turizma i ekoloških potencijala nema značajnijih mogućnosti za život što je i šansa za mlade poput Maida koji nisu napustili zemlju.

Ne treba biti ekspert ili samozvani ekspert iz turističkih zajednica i ministarstava, koji kroje politike koje ne donose prave i održive rezultate, koje možemo vidjeti na terenu. Održivi turizam i poljporivreda naročito u ovoj sferi je mnogo bitan i to ne smije biti dijelom ad hoc priča ili sastanaka u kojima se ništa ne postiže, osim praznih izjava i naklapanja koja ne vode u željenom smjeru.
Neke od tura i studijskih posjeta isključivo se bave ovo temom, gdje se posjetitelji informiraju o stanju i resursima te načinu očuvanja prirode na određenom lokalitetu što predstavlja ne samo posjetu već i edukativni dio pristupa očuvanju sredine koji njeguju u udruzi “Nešto više” jednoj od članica Eko huba.

U tome imamo što ponuditi od hrane, tradicije, rijeka, planina i ostalih lokacija koje će dobiti na značaju kako za domaće tako i za strane goste koji bi posjećivali ovu zemlju, jedino ukoliko odustanemo od vlastitog egoističnog i gramzivog pristupa ovom pitanju koje ima veliki zanačaj za tako malu ekonomiju naše zemlje.
Pogledajte sve priče