Građani Trebinja saznali više o pametnoj upotrebi energije u domaćinstvu

November 3, 2018 -

Bosna i Hercegovina jedna je od država s vrlo niskom stopom energetske efikasnosti, kako u javnim zgradama, tako i u domaćinstvima. Taj podatak nam ukazuje i na potencijal za uštede putem poboljšanja energetske efikasnosti. Suprotno čestim pogrešnim interpretacijama, energetska efikasnost nije jednaka štednji energije, već racionalnoj upotrebi energije, čijom implementacijom dolazi do ekoloških i ekonomskih koristi, uz ostvarenje boljeg komfora i kvaliteta života.

Kako se poboljšanjem energetske efikasnosti utiče na smanjenje zagađenja životne sredine i ostvarivanje ušteda, u okviru projekta Zeleni ekonomski razvoj (GED), organizovan je niz edukativnih događaja tokom kojih su posjetioci imali priliku vidjeti primjere mjera, kako tehničkih, tako i onih za koje je potrebna promjena ponašanja, a koje mogu sami primijeniti u domaćinstvu. Istovremeno, posjetioci su mogli čuti i praktične savjete stručnjaka iz oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Jedan takav događaj je danas održan i u Trebinju, gdje su građani imali priliku vidjeti izloženu maketu energetski efikasne kuće, na čijem su primjeru vidjeli energetski efikasne sisteme prozora i vrata, termoizolacije zidova, toplotne pumpe, sisteme rasvjete, solarnih modula i sl. Tako su imali priliku upoznati se sa mjerama koje mogu primijeniti u domaćinstvu, a koje doprinose manjem korištenju energije, finansijskim uštedama i zaštiti životne sredine, što ih je i približilo samoj važnosti teme energetske efikasnosti u svakodnevnom životu.

“Neracionalna upotreba energije tiče se svih nas i potrebno je djelovanje svakog pojedinca. Prvi korak u smanjenju prekomjerne potrošnje energije svakako je podizanje svijesti o važnosti njene pametnije upotrebe. Zbog toga mi je drago da je u Trebinju, kao i u drugim gradovima, bio dobar odziv građana, koji su proširili svoje znanje i dobili praktične savjete o energetskoj efikasnosti.” – izjavio je Elvis Hadžikadić, menadžer GED projekta.

“O energetskoj efikasnosti mora se voditi računa sve više. Inače, ja se i zbog svoje struke susrećem s ovim problemima svakodnevno. Na svojoj kući primijenio sam razne mjere, od termoizolacije fasade do termoizolovane bravarije i jako sam zadovoljan rezultatima koje sam dobio.” – izjavio je Zoran Filipović, jedan od posjetilaca u Trebinju.

Prije Trebinja, s temom energetske efikasnosti detaljnije su se upoznali građani Sarajeva, Tuzle, Mostara, Zenice, Cazina, Banjaluke i Bijeljine.

GED projekat (Zeleni ekonomski razvoj) realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Vlade Švedske, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, opštinama i drugim partnerima.