Finansiranje projekata energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije kroz Revolving fond

November 1, 2018 -

Obuka za predstavnike javnog i privatnog sektora o mogućnostima finansiranja energetski efikasnih zgrada

Sa ciljem povećanja energetske efikasnosti objekata i korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru, u sklopu GED projekta u toku su obuke na kojima će biti predstavljeni uslovi za dobivanje sredstva po Javnom pozivu Revolving fonda.

Jednodnevna obuka „Program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti u javnom i privatnom sektoru kroz Revolving fond“, namijenjena je predstavnicima općina/kantona, javnih objekata, komunalnih preduzeća, te malih i srednjih preduzeća.

Na obuci će biti predstavljena metodologija apliciranja projektnih prijedloga putem Javnih poziva, kroz konkretne primjere i tematske oblasti relevantne za sticanje uslova dobivanja sredstava iz Revolving fonda, potrebnih za implementaciju mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Učesnici su oslobođeni kotizacije, uz napomenu da je broj učesnika Programa ograničen. Možete se prijaviti
putem Obrazca za prijavu/Образца за пријаву koji možete dostaviti na email adresu dzjusufovic@ceteor.ba ili fax: 033 205 725.

Raspored obuka:

Tuzla: 18. oktobar 2018. – Hotel Tuzla
Bijeljina: 19. oktobar 2018. – Hotel Drina
Banja Luka: 25. oktobar 2018. – Hotel Vidović
Bihać: 26. oktobar 2018. – Hotel Emporium
Zenica: 30. oktobar 2018. – Hotel Dubrovnik
Trebinje: 02. novembar 2018. – Gradska uprava Trebinje
Međugorje: 08. novembar 2018. – Etno selo Herceg
Mostar: 09. novembar 2018. – INTERA Tehnološki Park
Teslić: 15. novembar 2018. – Hotel Kardial
Sarajevo: 16. novembar 2018. – Hotel HILLS Sarajevo

Dodatne informacije o projektu „Zeleni ekonomski razvoj“ (GED)

Od 2013. godine GED projekt realizuje aktivnosti institucionalizacije upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini, promociji energetske efikasnosti (EE) i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE). Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske su kroz tehničku asistenciju UNDP-a radili na uspostavi Revolving fonda za finansiranje EE i OIE projekata.

Uspostavom ovog finansijskog mehanizma specijaliziranog za finansiranje jasno definiranih vrsta projekata, stvara se mogućnost značajnog promicanja energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru. Obuke se realizuju u svrhu osposobljavanje zainteresiranih korisnika i aplikanata sredstava putem Javnih poziva iz Revolving fonda.

Partneri u realizaciji ovog programa obuke su UNDP u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, Privrednom komorom Republike Srpske, Vladom Švedske, Udruženjem termoenergetičara BiH, uz podršku Saveza gradova i općina FBIH, Saveza opština i gradova RS uz tehničku podršku CETEOR Sarajevo i CRP Tuzla.