Od prvih koraka do samostalnog života

September 4, 2020 -

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu u vrijeme pandemije intenzivno radi na popravkama na objektu i efikasnijem grijanju.

 

Dok ?eka po?etak druge akademske godine 22-godišnji Azer ?atovi? ljetni raspust provodi u treninzima tr?anja, ?itanju knjiga i šetnjama. Pred njim je još mnogo u?enja i ispita na studiju Edukacije i rehabilitacije Pedagoškog fakulteta u Sarajevu. Tr?anje naj?eš?e trenira na traci u teretani sarajevskog Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, gdje je završio osnovnu i srednju školu i u ?ijem internatu živi od 2006. godine.

 

“Sljepo?a nije uopšte problem. Možeš uspjeti sve svoje snove ispuniti bez obzira na to. Uvijek sam tr?karao i kad sam bio manji”, pri?a Azer i dodaje kako u posljednje ?etiri godine vježba i sa profesionalnim trenerom, a ina?e se bavi i golbalom, sportom koji je pogodan za razvijanje orijentacije i koji mogu igrati i osobe bez poteško?a s vidom.

 

Obrazovanje i u?enje orijentira

U hladovini natkrivenog odmorišta iza zgrade osnovne škole i internata u Ulici Aleja Bosne Srebrene u Sarajevu, pri?a kako se prije nego je krenuo u osnovnu školu ve? dobro snalazio u kretanju ?ak i dok kao mali dje?ak nije ni znao da je slijep. Ro?eni Mostarac, ve? 14 godina živi ovdje, a osim studentskih obaveza i treninga, uklju?en je i u orkestar Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu gdje svira gitaru i tarabuk. Upravo je u ovoj osnovnoj i srednjoj školi nau?io kako da bude potpuno samostalan pa je do po?etka pandemije redovno mogao da ide na fakultetska predavanja.

“Vjerujte, ova škola, da se vratim sad u prošlost ništa ne bih mijenjao, ali baš ništa”, pri?a Azer i prisje?a se kako je od prvog razreda osnovne škole u?io da se orijentiše i razvija ostala ?ula.

“Profesor Azur me nau?io da se kre?em, krenuli smo prvo oko škole sa štapom, pokazao mi je tehnike korištenja štapa, kad staneš kako držiš, kad nekog ?ekaš, kad se penješ uz stepenice kako držiš štap”.

 

Unapre?enje uslova boravka u Centru

Dugogodišnji profesor orijentacije i kretanja slijepih osoba i aktualni direktor Centra Azur Kuduzovi?, danas je izme?u ostalog posve?en i radovima na poboljšanju uslova boravka i unapre?enju objekata osnovne škole, internata, kao i srednjoškolskog centra u Ulici Ramiza Sal?ina u sarajevskom naselju Nedžari?i. Dok su tokom prethodnih godina na svim objektima zamijenjene vanjska stolarija i fasade, u proteklih šest mjeseci napravljeni su klju?ni radovi na postizanju energetske efikasnosti.

 

“Dešavalo se da stvarno imamo ta prokišnjavanja u hodniku i nekoliko soba. To su osnovni životni uslovi, da ne prokišnjava”, kaže Kuduzovi? i isti?e kako su radovi na hidroizolaciji krova, zamjeni stolarije na svjetlarnicima i ugradnji termostata na radijatorima, osim osiguranja dobrih uslova boravka, doveli i do finansijskih ušteda zbog smanjenog utroška energije, a time i manjeg zaga?enja.

Dodatno, na objektu osnovne škole i internata, kroz podršku projekta “Zeleni ekonomski razvoj” koji provodi UNDP, a radove finansira Švedska i Ministarstvo prostornog ure?enja, gra?enja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, postavljeno je 16 solarnih panela i zamijenjen bojler, što omogu?uje besplatno zagrijavanje 2000 litara tople vode za djecu koja koriste objekat, ali i za službe kuhinje, vešeraja i smještaja.

 

Upravo o uštedama ali i o prakti?nim poboljšanjima pri?a i uposlenik Centra Kasim Dizdarevi? koji se, izme?u ostalog, brine da sve funcioniše za u?enike: grijanje, struja i topla voda. Pojašnjava kako je uz zagrijavanje na solarnu energiju sada mogu?e imati dovoljno tople vode da u “udarnom terminu poput ru?ka” mogu istovremeno da rade vešeraj i kuhinja, i da sva djeca operu ruke.

“Bitno je smanjiti potrošnju elektri?ne energije i upotrebu energenata koji zaga?uju”, dodaje Dizdarevi?. Nastavlja kako su kao dio istog projekta u toku pripreme za izgradnju vrelovoda i prelazak u sistem gradskih toplana što ?e smanjiti upotrebu plina koji se koristi za grijanje zimi.

Na zgradi osnovne škole u okviru ovog projekta zamijenjena su i ulazna vrata, napravljena termoizolacija tavana i izolacija krovova, pa se energija ne gubi nepotrebno.

Kuduzovi? objašnjava da nastavne i vannastavne aktivnosti s u?enicima obuhvataju u?enje o energetskoj efikasnosti i isti?u važnost zaštite okoliša, pa navodi primjere poput korištenja kontejnera za reciklažu i ure?enja zelenih površina koja djeci služe da upoznaju prirodu kroz zvukove i dodir.

 

Ekološki osviještena institucija

Nastava se u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu odvija po redovnom planu i programu za Kanton Sarajevo, a u?enici su iz cijele BiH, od kojih mnogi borave u internatu. Osim redovne nastave, imaju cjelodnevnu podršku u u?enju i drugim vještinama poput pokretljivost, brige o sebi, vježbi vida za slobovide, korištenja pomagala, igara, izlazaka u grad i posjeta doga?ajima. U srednjoj školi se nastava odvija za smjerove za fizioterapeute, telefonske operatere, poslovne sekretare, telefoniste i pakere proizvoda, a djeluje i nekoliko sekcija poput dramske, informati?ke, debatne i ekološke.

Nastavnica Biologije i voditeljica Ekološke sekcije Sonja Ivanišin kaže da su u?enici zainteresovani za o?uvanje okoliša zbog ?ega ?esto provode akcije ?iš?enja prostranog parka koji se nalazi u sklopu objekta osnovne škole i internata i koji je prilago?en za slijepu i slabovidnu djecu.

“Posa?ene su biljke koje mirišu, ili drve?e ?iju koru mogu prepoznati na dodir. Imamo ruže ?ulbeše?er, pa pravimo i sok. Imali smo i više radnih zelenih akcija: ?iš?enje parka, sadnja, ?upanje korova, sre?ivanje grana, u?enici metu, grabe liš?e, vole da skupljaju liš?e koje nosimo na komposište”, pri?a nastavnica koja ve? 24 godine radi u ovoj školi.

I Azer uživa u ?istoj prirodi i svakoga dana u?i nešto novo.

“Uz pomagala, mogu? je život kao da osoba uopšte nema poteško?a”, kaže on i dodaje kako bi jednog dana volio istr?ati polumaraton.

Objekat u kome stanuje okružen je ulicama u kojima je postavljena zvu?na saobra?ajna signalizacija, a nada se da ?e uskoro zvu?ni semafor biti postavljen i u blizini tramvajske stanice kod studentskih domova u Nedžari?ima, kuda ?e ponovo samostalno da ide na nastavu na fakultet, ?im se predavanja po?nu održavati.

 

Projekt „Zeleni ekonomski razvoj“, uz finansijsku podršku Vlade Švedske, implementira UNDP u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu okoliša FBiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, entitetskim ministarstvima prostornog ure?enja, entitetskim ministarstvima za energiju, kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave te drugim partnerima. Projekt ima za cilj stvoriti uslove za investicije u projekte energetske efikasnosti, pove?ati broj ”zelenih radnih mjesta“, te doprinijeti razvoju tržišta što vodi ka privrednom razvoju.

 

Foto pri?u, te dodatne fotografije, možete prona?i na linku.

Oglas: tražite izdašne kazino i bonus ponude za klađenje u Bosni? Provjerite najbolji online kazino bonusi na Holy Moly Casinos BiH. Ovdje ćete pronaći bonuse dobrodošlice, besplatne okrete, bonuse za ponovno punjenje, poklone bez depozita i još mnogo toga sa 1000+ kazino stranica i sportskih kladionica!