Održana radionica o energetskom menadžmentu

March 12, 2020 -

U zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu održana je radionica za predstavnike državnih institucija Bosne i Hercegovine kako bi se upoznali sa aktivnostima u procesu uspostave Sistema energetskog menadžmenta i boljeg razumijevanja pojedinih komponenti Informacionog sistema energetske efikasnosti.

Na osnovu Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Ugovorom o uspostavljanju Energetske zajednice, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u junu 2019. godine donijelo Odluku o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta i Informacionog sistema energetske efikasnosti u institucijama Bosne i Hercegovine.

Odlukom se propisuje Sistem energetskog menadžmenta, struktura, sadržaj i funkcionalne karakteristike Informacionog sistema energetske efikasnosti i propisuju se obaveze korištenja ISEE od strane krajnjih korisnika, objekata/institucija na državnom nivou, kao i način unosa, dostavljanje podataka i način izvještavanja. Na taj način će se omogućiti upravljanje energijom, troškovima i emisijama vezanim za potrošnju energije i vode, izvještavanje o potrošnji i ostvarenim uštedama energije, te regulišu ostala pitanja značajna za kontinuirani monitoring potrošnje i uštede energije. Po donošenju Odluke, 60 institucija je imenovalo energetske saradnike.

„Upravljanje energijom ili energetski menadžment podrazumijeva sistemsko i strateško planiranje uz održivo upravljanje energetskim resursima. Ciljevi uvođenja sistema upravljanja energijom su smanjenje potrošnje energenata, a time smanjenje troškova korištenja energije i emisije štetnih gasova u atmosferu čime se doprinosi suzbijanju posljedica klimatskih promjena“, navodi Elvis Hadžikadić rukovodilac projekta Zeleni ekonomski razvoj.

Tokom radionice učesnici su se mogli upoznati sa obavezama koje ih sljeduju ovim imenovanjem. Predstavljeni su i naredni koraci pri uspostavi energetskog menadžmenta, među kojima je i najavljeno sprovođenje obuke za energetske menadžere koordinatore, energetske menadžere i energetske saradnike za korištenje pojedinih aplikacija koje čine Informacioni sistem energetske efikasnosti.

Kako bi se na državnom nivou u potpunosti implementirao sistem energetskog menadžmenta, kroz tehničku asistenciju UNDP-a će biti obezbijeđena donatorska sredstva Vlade Švedske za nabavku i ugradnju opreme za mjerenje i praćenje potrošnje energije i vode u 26 zgrada koje su u državnom vlasništvu.

Nakon primjene svih komponenti Sistema energetskog menadžmenta, uključujući automatsko očitavanje i bilježenje potrošnje, državni nivo Bosne i Hercegovine bit će prvi nivo vlasti u regiji koji je u potpunosti implementirao funkcionalan sistem energetskog menadžmenta koji uključuje automatsko praćenje potrošnje.

Uvođenje sistemskog upravljanja energijom u javnom sektoru ima i promotivnu ulogu, jer daje primjer i drugim sektorima da postoji briga o javnim resursima, uspostavljaju se metode i sistemi koji se naknadno mogu primijeniti i u privatnom, rezidencijalnom i ostalim sektorima. Sistem energetskog menadžmenta je od ključne važnosti u sprovođenju politika energetske efikasnosti i ispunjenju obaveza u pogledu uštede energije koje je BiH preuzela kao članica Energetske zajednice“, ističe Hadžikadić.

 

Radionici su prisustvovala 83 predstavnika_ce državnih institucija, ministarstava i Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine. Radionicu je organizovalo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine zajedno sa Službom za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, a uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).