Savjetovanje građana Doboja o pametnoj upotrebi energije

October 27, 2018 -

Globalno zagrijavanje, kao posljedica prekomjerne i neracionalne upotrebe energenata, planetarno je prepoznato kao jedna od najvećih opasnosti za savremeni svijet. Svi mi, osim što trpimo posljedice u vidu porasta nivoa mora, elementarnih nepogoda, izloženi smo i vrlo konkretnim problemima kao što su nepotrebni ekonomski izdaci.

Poboljšanje energetske efikasnosti je jedan od koraka koje možemo poduzeti u borbi protiv ovog problema. Kako bi se građani upoznali sa efikasnim načinima upotrebe energije u domaćinstvu, u okviru GED projekta (Zeleni ekonomski razvoj) koji finansiraju Vlada Švedske, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u Doboju je organizovan edukativni događaj sa ciljem promocije važnosti energetske efikasnosti u svakodnevnom životu.

Edukativnim aktivnostima poput ove, GED projekat nastoji doprinijeti boljem razumijevanju građana o značaju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u BiH, naveo je Elvis Hadžikadić, menadžer GED projekta te dodao: “Edukacija građana je polazna tačka ka ostvarenju cilja za smanjenjem emisija štetnih gasova, a time i očuvanjem životne sredine. Neracionalna upotreba energije predstavlja veliki problem za cijelu planetu, koji se tiče svih nas, a prvi korak u smanjenju njezine potrošnje i kojim svako od nas može imati veliki uticaj jeste, podizanje svijesti o važnosti pametnije upotrebe energije u svakodnevnom životu.

Posjetioci su imali priliku vidjeti izloženu maketu energetski efikasne kuće, sa mjerama koje mogu primijeniti u domaćinstvu, a koje doprinose manjem korištenju energije, finansijskim uštedama i zaštiti životne sredine. Na primjer, postavljanjem termoizolacije fasade doprinosi se smanjenju troškova za grijanje i do 25 posto, što je jedan od savjeta koje je davao stručnjak iz oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. Osim što je odgovarao na pitanja građana, podijelio je letke i brošure o pametnijoj upotrebi energije sa ciljem ostvarenja uštede u domaćinstvu, a koje su dostupne i na web stranici www.ged.ba.

Redovno pratim iznose na računima za struju i s obzirom na to da mi nije bilo jasno zašto su tako visoki svakog mjeseca, pa i kada nije sezona grijanja, počela sam da se informišem. Tada sam saznala šta je energetska efikasnost i ušteda energije. Zaista, uvjerila sam se na svom primjeru da male promjene u navikama mogu doprinijeti smanjenu računa i uštedi u kućnom budžetu, a evo kako sam danas saznala time pomažemo i zaštiti životne sredine,” izjavila je Marina Jović, jedna od posjetiteljki.

UNDP realizuje GED projekt u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, općinama i drugim partnerima.

Projekt doprinosi uspostavi održivog sistema upravljanja energijom na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini sa ciljem smanjenja emisija štetnih gasova, unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata, kreiranja novih radnih mjesta i reinvestiranja ostvarenih finansijskih ušteda.

Do sada su edukativni događaji održani u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Širokom Brijegu i Banja Luci, a nakon Doboja ovaj događaj će biti održan i u Trebinju.