20 posto manji računi uz solarne kolektore u domu u Stocu

Bolji uslovi boravka u Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom, Stolac

July 23, 2018 -

Sunce u jednom satu proizvede energiju koja bi mogla pokriti sve ljudske potrebe tokom cijele godine, pa zašto to ne iskoristiti? Solarna energija se nalazi na prvom mjestu kada je riječ o obnovljivoj energiji, a može se koristiti za dobijanje električne energije pomoću solarnih panela, a ako nam treba toplotna ili čak rashladna energija onda možemo koristiti solarne kolektore. Da biste koristili solarnu energiju, potrebno je da u području u kojem živite ima dovoljno sunčevog zračenja.

Prvi solarni panel, koji je u funkciji i danas, stavljen je u upotrebu davne 1954. godine.

Iskorištavanje energije Sunca već nekoliko godina bilježi konstantan rast u gotovo cijelom svijetu, pa ako krenemo bilo gdje dalje od Bosne i Hercegovine, posebno u krajeve izložene većem intenzitetu sunčevog zračenja, ne možemo ne primijetiti crne krovove, koji se prilično razlikuju od onih narandžastih, koje smo navikli viđati u našoj zemlji. Upravo ti neobični crni krovovi su solarni paneli koji pretvaraju sunčevu energiju u električnu, koju zatim možete koristiti za svoje potrebe.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bosna i Hercegovina u prosjeku godišnje ima 1.800 sunčanih sati, južna regija još i više, njih čak i do 2.300. S obzirom na prilično velik broj sunčanih sati u Hercegovini, ugradnja solarnih kolektora i panela razumna je odluka koja štedi novac, ali i druge resurse kojima se koristimo za grijanje ili hlađenje prostorija.

Korištenje solarne energije će doprinijeti smanjenju emisija štetnih gasova, te osigurati poboljšane klimatske uslove.

Jedan od objekata koji od decembra 2015. godine koristi energiju Sunca jeste Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom Stolac, na kojem je postavljanjem solarnih kolektora riješen problem zagrijavanja i hlađenja prostorija, kao i zagrijavanja vode.

“Do postavljanja solarnih kolektora Ustanova je za zagrijavanje vode imala velike troškove električne energije. Ugradnjom kolektora ti troškovi su se smanjili, te se poboljšala kvaliteta života, kako korisnika usluge smještaja tako i radnika Doma”, izjavio je direktor Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom Stolac, Nikica Markić.

Danas, nakon realizovanih mjera energetske efikasnosti, za koje su sredstva osigurali Vlada Švedske, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), ovaj objekat ostvaruje mnogobrojne koristi.

“Ugradnjom solarnih kolektora za zagrijavanje vode na tri zgrade u objektu, mogu reći da smo smanjili potrošnju električne energije za cijelu ustanovu do 20 posto,” dodao je Markić.

Rukovoditelj projekta Zeleni ekonomski razvoj, koji implementira UNDP u BiH, Siniša Rodić kaže: “Kroz Projekat u sljedećem razdoblju planiramo postavljanje solarnih sistema za zagrijavanje potrošne tople vode i generisanje električne energije na većem broju javnih objekata na kojima su već provedene mjere energetske efikasnosti. Na ovaj način, uštede u proračunima će biti znatno veće, a o koristi korištenja obnovljivih izvora energije u pogledu smanjenja emisija štetnih gasova, nema potrebe ni govoriti”.

U današnjem vremenu, kada je korištenje električne energije svakim danom sve skuplje, stručnjaci iz sektora energetske efikasnosti savjetuju da se trebamo više okretati obnovljivim izvorima energije. Osim što ćemo uštedjeti, imat ćemo riješeno grijanje, tople vode u izobilju i nezavisan izvor električne energije.