Efikasniji načini upotrebe energije predstavljeni građanima Bijeljine

December 7, 2019 -

Kako bi se građani upoznali sa efikasnim načinima upotrebe energije u svakodnevnom životu, u Bijeljini je organizovan informativno-edukativni događaj sa ciljem promocije važnosti energetske efikasnosti čime se doprinosi očuvanju životne sredine i ostvaruju značajne finansijske uštede.

Edukativnim aktivnostima poput ove, projekat Zeleni ekonomski razvoj ima cilj educirati građane o efikasnim načinima upotrebe energije u svakodnevnom životu, jer minimalnim izmjenama svakodnevnih navika moguće su finansijske uštede, te se poboljšanjem energetske efikasnosti smanjuje emisija CO2 i kreira zdrava životna sredina.

Posjetioci su imali priliku vidjeti izloženu maketu energetski efikasne kuće, upoznati se sa mjerama koje mogu primijeniti u domaćinstvu, a koje doprinose manjem korištenju energije, finansijskim uštedama i zaštiti životne sredine.

Na primjer, preko 20% gubitaka toplote se dešava putem zidova, a samom izolacijom ostvarive su finansijske uštede i do 30%. Termoizolacija fasade, osim faktora uštede također doprinosi i kvalitetu, te ugodnosti stanovanja.

“Duže vremena smo odvajali novac, štedili i planirali izolaciju kuće u kojoj živimo. Prostorije su sada prijatno tople, jer smo pored izolacije kuće montirali i termostate pa pratimo temperaturu i prema tome održavamo grijanje. Rijetko se desi da moramo dogrijavati ili nešto mijenjati, samo ako su baš hladni dani. Ovo nam se itekako isplatilo, jer sada nemamo potrebu za velikom količinom peleta pa su nam i manji izdaci svake zime”, rekla je Radojka Đokić.

Na osnovu poboljšanja mjera energetske efikasnosti u privatnom i javnom sektoru, smanjuju se troškovi javnih sredstava na potrošnju energeneta i kreira se povoljan ambijent za ulaganje u infrastrukturne mjere energetske efikasnosti. Tako je od 2013. godine do danas, implementacijom projekta Zeleni ekonomski razvoj, zabilježeno smanjenje potrošnje energije za 59%, smanjenje emisije CO2 za oko 12.500 tona godišnje. Poboljšana je energetska efikasnost na 196 javnih objekata čime je omogućen ugodan i kvalitetan boravak za preko 130.000 korisnika/ica, te je kreirano 1.700 zelenih radnih mjesta i ostvarene su finansijske uštede u javnim budžetima od preko 5.000.00 KM. Zabilježeni rezultati dokaz su da BiH, kreiranjem novih radnih mjesta i reinvestiranjem ostvarenih ušteda, ima priliku za daljnji ekonomski rast i razvoj.

Projekat “Zeleni ekonomski razvoj” u BiH implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Vlade Švedske, u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS-a i Fondom za zaštitu okoliša FBiH, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave te drugim partnerima.

Ukoliko niste imali mogućnost da prisustvujete događaju, a želite saznati kako efikasnije koristiti energiju, smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu, dok istovremeno ostvarujete finansijske uštede, posjetite web stranicu projekta www.ged.ba.