Građani Bihaća učili o važnosti energetske efikasnosti u svakodnevnom životu

November 13, 2019 -

S ciljem promovisanja i povećanja svijesti javnosti o važnosti energetske efikasnosti u svakodnevnom životu, u Bihaću je, u okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj“, održan informativno-edukativni događaj.

 

Da bismo osigurali komfor današnjeg savremenog života, svakodnevno trošimo veliku količinu energenata. To podrazumijeva korištenje energije za zagrijavanje i hlađenje prostora u kojem boravimo i radimo tokom dana, energije za korištenje modernih električnih uređaja, te energije za saobraćaj. Kroz raznovrsne aktivnosti projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ ukazuje se na načine smanjenja potrošnje energije, smanjenja emisija štetnih gasova, unapređenja energetske efikasnosti domaćinstava, javnih objekata i sistema javne rasvjete, te preusmjeravanje ostvarenih ušteda u druge svrhe, što direktno utiče na očuvanje životne sredine i povećanje kvalitete života.

Potrebno je mijenjati navike i svijest građana jer je njihov svakodnevni angažman izuzetno bitan. Stoga su građani Bihaća ovog vikenda imali priliku učiti o energetski efikasnijim navikama, vidjeti izloženu maketu sa primjerima energetski efikasne kuće, te naučiti nešto više o načinima uštede energije koje pojedinac može primjenjivati u svom domaćinstvu, kući ili stanu ali i na radnom mjestu.

Svim zainteresiranim posjetiocima su predstavljeni i edukativni materijali sa savjetima, za koje se zainteresirala gđa. Enesa Hodžić koja kako kaže već živi u energetski efikasnom domu: „Moj dom je energetski efikasan dom. Već godinama primjenjujemo neke od savjeta i vrlo brzo smo na računu za grijanje primijetili razliku tj. računi su znatno manji, posebno sada kad je zimski period godine.“

Stručnjakinja Daniela Kardaš ističe da veliki broj građana primjenjuje neke od efikasnijih načina potrošnje energije, ali i da su radoznali čuti više o tome.

„Raduje me kada građani prilaze sa pitanjima koje korake usvojiti za veću energetsku i finansijsku uštedu, ali i kada mi kažu da već primjenjuju neke korake. Dovoljno je usvojiti samo par malih, jednostavnih koraka, čijim svakodnevnim ponavljanjem ostvarujete značajne uštede. Recimo lično i u svom domu sam odlučila staviti energetski efikasne sijalice, a svoje ukućane napominjem da gase svjetlo kad god je to moguće.“

Projekat „Zeleni ekonomski razvoj“ u BiH implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Vlade Švedske, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu okoliša FBiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS-a, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave te drugim partnerima.

Nakon Bihaća, edukativni događaj će biti održan za građane Mostara i Zenice.