Izolirajte svoju kuću i smanjite troškove za energiju

December 26, 2018 -

Osnovna funkcija kuće je zaštita od vanjskih uticaja, te kreiranje prostora ugodnog za boravak. Mnogo godina prije nego je počela gradnja modernih kuća i zgrada, naši preci su koristili dostupne metode i materijale, te iako nekad nisu postizali vrhunsku estetiku, služili su svrsi kao štit od nepovoljnih vanjskih uslova i temperatura.

 

Sa novim trendovima,  stizali  su i kvalitetniji  materijali, za termičku izolaciju, a čijim korištenjem, osim smanjene potrošnje energije, možete ostvariti i finansijske uštede. Osim toga, današnji materijali za fasade nude mnogobrojne varijacije u smislu izgleda. Tako su se neke prakse promijenile, ali termalna izolacija fasade je ostala važan faktor za postizanje toplotnog komfora za stanare, bilo da se radi o kući, stambenoj, ili poslovnoj zgradi. Izolacijom se postiže smanjenje neželjenih oscilacija u temeperaturi, kao i smanjenje potrebe za dodatnim grijanjem, ili hlađenjem prostorija.

 

Konkretan primjer koji slikovito prikazuje značaj termalne izolacije fasade sa nama je podijelio, menadžer GED projekta u BiH, gospodin Elvis Hadžikadić.

 

“Poznato je da se preko neadekvatno izoliranih vanjskih zidova dešavaju veliki gubici toplote. Adekvatnom izolacijom fasade mogu se ostvariti finansijske uštede i do 30%, a ujedno zadržati konstantnija temperatura i ugodnost u objektu, bez obzira na godišnje doba. Prevedeno u jednostavnu matematiku, za stan koji na energente za grijanje troši oko 700 KM (cca. 60m2), izolacijom fasade postižu se uštede do 280 KM godišnje. Osim uštede na grijanju, ovom mjerom se postižu daleko stabilniji i bolji uslovi boravka u prostorijama tokom ljetnog perioda.”- pojasnio nam je Hadžikadić.

 

Glavni cilj svih elemenata koji čine ovojnicu objekta je smanjenje gubitka toplote u zimskom periodu, te manja nezavisnost o hlađenju u ljetnom periodu. Drugim riječima, u idealnim uslovima gdje objekti imaju kvalitetnu izolaciju, ovi elementi doprinose održavanju optimalne temperature. Kombinacija pravih mjera i materijala za izolaciju fasade spada pod energetski efikasno ponašanje i vrlo je značajno da su ljudi upoznati sa svim njegovim aspektima. Bitno je napomenuti da se najefikasniji učinak fasade može dobiti u kombinaciji sa energetski efikasnim prozorima i izolacijom tavanice, krova i podruma, čime se ostvaruju finansijske uštede do 70%.

 

Edukacija stanovništva o mjerama energetske efikasnosti za rezultat ima višestruke koristi, počevši od pojedinca i poboljšanih uslova boravka, do očuvanja okoliša.

 

Projekti kao što je “Zeleni ekonomski razvoj (GED)” koji implementira UNDP uz finansijsku podršku Vlade Švedske, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, doprinose  podizanju svijesti građana, te njihovoj boljoj informiranosti o energetskoj efikasnosti. Više korisnih savjeta kao i informacija o projektu možete pronaći na www.ged.ba.