Obnovljivi izvori energije se nalaze svuda oko nas

April 21, 2020 -

Bosna i Hercegovina najviše energije koristi iz fosilnih goriva, a prema podacima iz 2017. godine ukupno je proizvedeno 70 % energije iz neobnovljivih izvora energije (ugalj, nafta, prirodni gas). Ovi izvori energije tj. fosilna goriva nam nisu dostupna u neograničenim količinama i pitanje je vremena kada će pojedini biti iscrpljeni. Fosilna goriva imaju i negativan utjecaj na okoliš pa je razlog više da se smanjuje njihova upotreba i prelazi se na alternativna rješenja, na obnovljive izvore energije. Potrebno je da razumijemo značaj obnovljivih izvora energije i energetskih resursa, ali i kako i odakle ona dolazi.

 

Sunce

Tokom sunčanih dana dok uživamo u ugodnim temperaturama vjerovatno ne razmišljamo toliko o važnosti sunčeve energije. Sunčeva ili solarna energija se koristi za proizvodnju električne energije uz pomoć fotonaponskih ćelija, ili pripremu potrošne tople vode uz pomoć solarnih kolektora. Uz korištenje solarnih sistema moguće je uštedjeti i do 70 % energetskih trošova za grijanje tople vode. Južne dijelove zemlje karakteriše preko 2.700 sunčanih sati godišnje, pa se solari čine kao najisplativija investicija u obnovljive izvore energije.

 

Vjetar

Iako snažan vjetar, posebno tokom zimskih dana, nije ugodan na koži, jako je vrijedan energent. Bosna i Hercegovina, imajući u vidu teritorijalni položaj, ima značajan vjetropotencijal, a položaj tj. lokacija je ključna za maksimalnu iskorištenost snage vjetra i izgradnju vjetroelektrane. Vjetar je zrak koji se kreće usljed djelovanja različitih temperatura i moguće je iskoristiti ga za proizvodnju električne energije. Pitate se kako? Vjetroturbine koriste velike lopatice za hvatanje vjetra te se okretanjem rotora pokreću generatori i proizvodi električna energija koja napaja vaš dom potrebnom energijom kako biste skuhali ručak ili gledali televiziju.

 

Voda

Iako bogata ovim resursom, Bosna i Hercegovina trenutno koristi manje od 40 % vodnog potencijala. Velike su prednosti ovog energenta i njegove upotrebe, jer je obnovljivi izvor energije i ne proizvodi emisije CO₂. Različiti oblici kretanja vode u prirodi se mogu iskoristiti za dobivanje električne energije, kao što su kopneni vodotoci, plima i oseka, morski talasi i energija mora i okeana.

Drvna biomasa

Osim što je bogata vodama, BiH raspolaže i šumskim bogatstvom. Čak 53 % površine BiH čine šume. Ovdje govorimo o drvnoj biomasi koju koristimo za proizvodnju električne i toplotne energije.  Ovo je jedan od najstarijih izvora energije i ujedno obnovljivi izvor. Dok koristimo ono što nam je priroda podarila, moramo voditi brigu i o njenom očuvanju, zato je neophodna planska sječa i potrošnja. Jedan od načina da sačuvamo šumska bogatstva je i maksimalna iskorištenost, pa se koriste i svi ostaci iz šumske i drvno-prerađivačke industrije.

Obnovljivi izvori energije se mogu reciklirati ili ponovo upotrijebiti, tako da ovdje spada i otpad. Da, dobro ste pročitali. Npr. Švedska je poznata kao zemlja revolucije recikliranja  i koristi čak 96 % otpada za proizvodnju energije.

Trebamo odgovorno koristiti energiju, jer potrošnja tj. smanjenje potrošnje energije povlači smanjenje emisija stakleničkih gasova i uz korištenje obnovljivih izvora energije, koji nas okružuju, možemo doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena.