Činjenice i zablude o energetskoj efikasnosti

April 14, 2020 -

Koliko je vremena potrebno za postizanje energetske efikasnosti u vašem domu, da li su štedne sijalice skuplje od “običnih”, na koji način kućanski aparati troše energiju i kada ih ne koristite, pitanja su na koja možete dobiti mnoštvo odgovora, često i onih koji se mogu okarakterisati kao zablude. Sa pametnom upotrebom energije, koja je u osnovi energetske efikasnosti, možete započeti već danas, usvajanjem jednostavnih navika, koje će rezultirati finansijskim uštedama, ali i pozitivnim efektima na okolinu u kojoj živimo. Prije toga, u nastavku teksta, riješit ćemo osnovne zablude u vezi energetske efikasnosti.

Zabluda: Potrebno je previše vremena i truda da biste bili energetski efikasni.

Činjenica:  Energetska efikasnost jednostavno znači upotrijebiti manju količinu energije za obavljanje istog posla, kao što je to grijanje ili hlađenje prostora, korištenje rasvjete, itd. Postići energetsku efikasnost u kući, stanu ili na radnom mjestu moguće je i kroz energetski efikasne mjere, koje sigurno zahtijevaju ulaganja, ali i kroz energetski efikasna ponašanja, sa čijom primjenom možete početi već danas. Dovoljno je unijeti male izmjene u svakodnevne navike ponašanja, kao što je gašenje svjetla kada ne boravite u prostoriji, gašenje električnih uređaja kada ih ne koristite i sl., čime se postiže bolji komfor, a istovremeno se ostvaruju zdravstvene i ekonomske koristi.

Zabluda: LED sijalice su mnogo skuplje u odnosu na “obične”.

Činjenica:  Kupovina LED sijalica na prvi pogled se može učiniti samo kao dodatni trošak, jer vam je potrebno 100-200 KM u zavisnosti od veličine stana. Međutim, ako pogledamo da je vijek trajanja LED sijalice 20 godina, te da štedi energiju i do 80 %,  dugoročno gledajući ova investicija se isplati. Bitno je istaći i da LED sijalica troši 7-8 puta manje energije u odnosu na običnu sijalicu, za isti nivo osvjetljenja. Ukoliko niste u mogućnosti odmah sve sijalice zamijeniti sa LED, dajte sebi za cilj da svakog mjeseca kupite barem jednu. Jer, uz korištenje LED sijalica godišnja ušteda na računima za električnu energiju je oko 50 KM.

Zabluda: Uređaji koji su u stand-by režimu ne troše struju.

Činjenica: Možda ćete biti iznenađeni, ali troše. Stand-by režim kod različitih kućanskih uređaja, a posebno kod TV-a i DVD-a troši i do 6 % energije. Samo TV u ovom režimu troši i do 24 % energije, u odnosu na potrošnju energije kad je uključen. Zato izbjegavajte ostavljati električne uređaje u stand-by režimu kad god imate priliku za to. Obavezno ih isključite kada završite sa upotrebom, a potom i iz utičnice.

Zabluda: Punjači uključeni u utičnicu, a da pri tom nisu u funkciji punjenja, ne troše energiju.

Činjenica: Neki punjači za mobitele, laptope i digitalne kamere troše energiju i kad su uređaji napunjeni i fizički odvojeni od punjača. Dokaz za to je činjenica da se punjači uključeni u utičnicu, a da pri tom nisu u funkciji punjenja, i dalje zagrijavaju.

Zabluda: Energetskom efikasnošću malo se može utjecati na klimatske promjene.

Činjenica: Povećanje nivoa energetske efikasnosti i veće korištenje obnovljivih izvora energije je ključno u borbi protiv klimatskih promjena. Energetska efikasnost podrazumijeva niz mjera koje se primjenjuju s ciljem smanjenja potrošnje energije, ali ne na uštrb komfora života, ostvaruju se finansijske uštede i  smanjuje utjecaj na prirodu. Primjenom mjera energetske efikasnosti direktno dajete doprinos smanjenju emisija ugljen dioksida (CO2), koji je odgovoran za stvaranje efekta staklenika.

 

Važno je započeti još danas s primjenom ovih savjeta kako biste smanjili potrošnju energije, uštedili novac, ali i sačuvali okoliš. Više savjeta nalazi se u brošurama projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ na www.ged.ba, koje su kreirane na način da uz minimalne izmjene navika ostvarite značajne uštede energije i novca.