Posjeta delegacije Švedske ambasade u BiH i UNDP-a Muzičkoj akademiji

August 1, 2019 -

Marie Bergström, šefica odjela za saradnju u Ambasadi Švedske u BiH, i Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, posjetili su danas prostorije Muzičke akademije u Sarajevu gdje su se sastali sa dekanom Muzičke akademije Senadom Kazićem i direktoricom Srednje muzičke škole Tatjanom Romanić.

Posjeta je upriličena povodom početka druge faze radova na energetskoj obnovi zgrade Muzičke akademije koji će se provoditi u sklopu UNDP projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ (GED) koji finansira Vlada Švedske. Projekt GED ima za cilj da doprinese uspostavljanju održivog sistema upravljanja energijom na svim nivoima vlasti u BiH kako bi se smanjile emisije štetnih gasova, poboljšala energetska efikasnost javnih objekata i reinvestirale ostvarene finansijske uštede.

„Pored činjenice da će obnova zgrade Muzičke akademije doprinijeti zaštiti okoliša kroz ostvarivanje energetskih ušteda, što je jedan od najvažnijih prioriteta Švedske vlade, posebno nam je drago što će 860 učenika i studenata svoje školovanje nastaviti u ugodnijem ambijentu. Ovo je još jedan način da podržimo mlade da razvijaju svoje talente, potaknemo njihovu krativnost i razvoj kulture u Bosni i Hercegovini“ kazala je Marie Bergström, šefica odjela za saradnju u Ambasadi Švedske u BiH.

Na objektu Muzičke akademije trenutno se izvode radovi prve faze energetske obnove dijela fasade za čije izvođenje Općina Stari Grad Sarajevo, Grad Sarajevo i Federalno ministarstvo kulture i sporta su izdvojili 147.000 KM.

Nakon završetka prve faze, uslijedit će nastavak realizacije mjera energetske efikasnosti koje podrazumjevaju obnovu preostale fasade, zamjenu stolarije, obnovu krova i izgradnju novog sistema grijanja. Vlada Švedske i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za  drugu fazu izdvajaju 420.000 KM, a UNDP će realizovati radove.

Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a istakao je važnost zajedničke saradnje sa Švedskom vladom kako bi se unaprijedilo stanje okoliša u BiH i jačala svijest o važnosti energetske efikasnosti. „UNDP je, skupa sa svojim partnerima, do sada energetski obnovio više od 140 javnih objekata širom BiH, čime su ostvarene uštede u javnim budžetima u iznosu od 4 miliona KM i poboljšani uslovi rada i boravka za preko 110.000 korisnika“ kazao je Khoshmukhamedov.

Zgrada Muzičke akademije, jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika u Sarajevu, sagrađena je 1882. godine. Pored Muzičke akademije, u ovom objektu su smještene još i osnovna i srednja muzička škola.

O projektu:

Cilj projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ (GED) je kreiranje povoljnih uslova za ulaganja u projekte energetske efikasnosti, povećanje broja zelenih radnih mjesta, doprinos zaštiti okoliša i ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Vlade Švedske, implementira GED projekt  u partnerstvu s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim fondovima za zaštitu okoliša, entitetskim ministarstvima prostornog planiranja, kantonalnim ministarstvima, općinama/opštinama i drugim partnerima.