Uz podršku Švedske, Bosna i Hercegovina postaje regionalni pionir u upravljanju energijom

July 30, 2019 -

Kako bi ubrzala uspostavu upravljanja energijom u Bosni i Hercegovini, Vlada Švedske dodjeljuje dodatna bespovratna sredstva u iznosu od 1,2 miliona KM za projekt „Zelenog ekonomskog razvoja“ koji provodi UNDP.

Marie Bergström, voditeljica Odjela za razvojnu saradnju Ambasade Švedske u BiH i Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, danas su potpisali Sporazum o finansiranju u prisustvu Mirka Šarovića, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Više od 75 posto javnih objekata u Bosni i Hercegovini ima neadekvatnu toplinsku izolaciju. Poboljšanjem upravljanja energijom u javnim objektima smanjuju se javni izdaci za energiju i kontrolišu emisije stakleničkih plinova.

„Različiti ekološki problemi povezani su s povećanom potrošnjom energije, kao što su zagađenje zraka, vode, klimatske promjene. Zadovoljstvo mi je da nastavljamo pružati podršku vlastima Bosne i Hercegovine u uspostavljanju, praćenju i upravljanju potrošnjom energije u javnom sektoru kako bi se smanjile emisije ugljičnog dioksida,“ istaknula je Marie Bergstrom, voditeljica Odjela za razvojnu saradnju Ambasade Švedske.

Projekt UNDP-a „Zeleni ekonomski razvoj“ (GED), finansiran sredstvima Vlade Švedske, ubrzat će proces uspostavljanja sistema upravljanja energijom i informacijskog sistema energetske efikasnosti na državnoj razini.

Ovom prilikom, ministar Šarović je naglasio „Zahvaljujem Vladi Švedske i UNDP-u na kontinuiranoj podršci i saradnji u naporima u oblasti energetske efikasnosti i zaštite okoliša. Naše Ministarstvo se obavezuje u cijelosti primjenjivati sistemski pristup upravljanju potrošnjom energije i institucionalizaciji upravljanja energijom u objektima javnog sektora, a kako bi se ispunile obaveze koje proizlaze iz Ugovora o energetskoj zajednici.“

Tokom narednih 18 mjeseci predviđa se obuka više od 80 energetskih menadžera i saradnika iz javnih objekata i institucija na državnoj razini, angažman dva energetska menadžera i jednog koordinatora u MVTEO-u i Službi za zajedničke poslove institucija BiH u svrhu uspostavljanja sistema upravljanja energijom, energetskog praćenja i nabavljene i instalirane IT opreme te izrada planova energetske efikasnosti za 40 javnih objekata u vlasništvu ili na korištenju državnih institucija;

Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov istaknuo je: „Uz dodatna sredstva, Bosna i Hercegovina će biti prva zemlja u regiji koja će implementirati cjelokupni sistem upravljanja energijom za javne objekte na državnoj razini, uključujući i postavljanje potrebne mjerne opreme za automatsko praćenje potrošnje energije i vode i izvještavanje.“

Monitoring i izvještavanje o potrošnji energije i vode u javnom sektoru ključni su za utvrđivanje područja poboljšanja, izradu planova za buduća ulaganja za smanjenje troškova održavanja javnih objekata, osiguranje budžetskih ušteda i stvaranje zelenih radnih mjesta za domaću radnu snagu.

Cilj projekta „Zelenog ekonomskog razvoja“ jeste stvoriti povoljne uslove za ulaganja u projekte energetske efikasnosti, povećati broj zelenih radnih mjesta i doprinijeti zaštiti okoliša i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Projekat GED provodi se u partnerstvu s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim fondovima za okoliš, entitetskim ministarstvima prostornog planiranja, kantonalnim ministarstvima, općinama/opštinama i drugim partnerima.