Energetska efikasnost

Savjeti za energetsku efikasnost

Biblioteka

Abeceda

a b c č ć d đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

D

Drvna biomasa

Šumska drvna masa (drveće - stablo, krošnje) i drvni ostaci nastali iz prerade drveta koji se mogu iskoristiti za dobijanje električne ili toplotne energije, (II) jedan od najstarijih i ujedno obnovljivi izvor energije