Energetska efikasnost

Savjeti za energetsku efikasnost

Biblioteka

Abeceda

a b c č ć d đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

E

Električna energija

Sekundarni oblik energije koji se dobija transformacijom energije iz primarnih izvora, a koji sa ekološkog aspekta predstavlja ‘čist’ oblik energije

Energenti

Nosioci energije

Energetska efikasnost

(I) Odnos između potrošene energije i ostvarenog efekta u uslugama, robi ili energiji, (II) ostvareni efekat uz manju potrošnju energije, ili povećanje efekta uz istu količinu energije

Energetska efikasnost zgrada

Izračunata ili izmjerena količina energije potrebna za zadovoljavanje potražnje za energijom povezanom sa tipičnom upotrebom zgrade koja, između ostalog, uključuje i energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, zagrijavanje tople vode i rasvjetu

Energetski audit

Dokumentovani postupak za sticanje odgovarajućih saznanja o postojećoj potrošnji energije zgrade i energetskim karakteristikama zgrade, dijela zgrade ili grupe zgrada, za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, te izradu izvještaja sa prikupljenim informacijama i predloženim mjerama

Energetski razred

Kategorije po kojima se dijele zgrade po njihovoj godišnjoj potrošnji toplote

Energija

Sposobnost tijela da vrši rad, fizička veličina koja se ne može direktno osjetiti ni izmjeriti, svi oblici komercijalno raspoložive energije (električna energija, prirodni gas, ukapljeni naftni gas, sva goriva za grijanje i hlađenje, ugalj, trest, biomasa i gorivo za prevoz - isključujući avionska i brodska pogonska goriva)