Energetska efikasnost

Savjeti za energetsku efikasnost

Biblioteka

Abeceda

a b c č ć d đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

F

Fosilna goriva

(I) Goriva nastala dugotrajnim procesima od biljnih i životinjskih ostataka, (II) ugalj, nafta, prirodni gas

Fotonaponska ćelija

Poluprovodni uređaj koji pretvara energiju Sunčevog zračenja u električnu energiju