Energetska efikasnost

Savjeti za energetsku efikasnost

Biblioteka

Abeceda

a b c č ć d đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

S

Solarna energija

Energija Sunčevog zračenja koja dospijeva do Zemlje u vidu svjetlosti i toplote, a koja se može koristiti za dobijanje električne energije ili pripremu potrošne tople vode

Staklenički gasovi

Gasovi koji porastom koncentracije u atmosferi povećavaju temperaturu u atmosferi, a uključuju: vodenu paru, ugljen dioksid, metan, ozon, dušične okside i druge troatomne i višeatomne gasove