Energetska efikasnost

Savjeti za energetsku efikasnost

Biblioteka

Abeceda

a b c č ć d đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

O

Oblik energije

Oblik u kojem se energija manifestuje (gravitaciona, kinetička, elektromagnetna, energija elasticiteta, hemijska, toplotna, energija zračenja, nuklearna i energija mase)

Obnovljivi izvori energije

Neiscrpni izvori energije u prirodi koji imaju karakteristiku stalnog ili povremenog obnavljanja

Održivi razvoj

Razvoj koji podrazumijeva korištenje raspoloživih resursa za postizanje društvenog komfora, ne ugrožavajući prirodne sisteme i okolinu