Energetska efikasnost

Savjeti za energetsku efikasnost

Biblioteka

Abeceda

a b c č ć d đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

T

Termoelektrana

Elektrana u kojoj se proizvodi električna energija transformacijom iz toplotne energije

Toplotna energija

Unutrašnja energija tijela ili sistema koja se može prenositi između tijela i sistema usljed razlike u temperaturi

Transformacija energije

Prelazak energije iz jednog oblika u drugi